Ansvar og arbeidsfordeling

Vertskapets ansvar:

 • Generelle vertskapsplikter
 • Tilsynsansvaret under måltidene sammen med medfølengde lærer
 • Sikkerhetsansvar 17.00-08.00
 • Sovende nattevakt sammen med medfølgende lærer
 • Skolerom, inventar, soverom, og hytter
 • Delta i leirskolens samarbeidsutvalg


Leirskolelærernes ansvar:

 • Kontakt med skolene før oppholdet
 • Planlegge og gjennomføre all undervisning på dagtid
 • Sikkerhetsansvar 08.00-16.00
 • Leder leirskolens samarbeid med kontaktlærer under oppholdet
 • Klargjøre pedagogiske hjelpemidler
 • Oppdatere innhold leirskolens hjemmeside.

Medfølgende lærers ansvar:

 • Ta del i undervisningen etter samråd med leirskolelærer
 • Tilsyn av elevene ved bruk av båter eller bading i fritiden ( 17.00-21.00)
 • Tilrettelegge og gjennomføre fritidsaktiviteter på kveldstid. Dette bør planlegges på forhånd
 • Gå inspeksjonsrunde ved kveldsro
 • Vekke egne barn hver morgen
 • Sjekke romorden hver kveld kl. 19.30
 • Sørge for at ordensoppgaver blir gjennomført av elever når fritidsaktiviteter er avsluttet for dagen
 • Være sovende nattevakt sammen med vertskapet
 • Sørge for at elevene følger reglene for orden og sikkerhet


Medfølgende lærere har mange tilsynsoppgaver på leirskolen. Leirskoledøgnet er intenst, og derfor er det nødvendig med høy nok voksentetthet under leirskoleoppholdet.


For at barna skal kunne bade på fritiden (17.00-21.00) må minst en medfølgende lærer ha godkjent livredningskurs. Dette for å ivareta formelle krav om sikkerhet i vann.