Døgnrytme

Døgnrytme

Klokkeslett

Aktivtet

07:30

vekking, morgenstell, rydding

08:00

Morgenbad

08:30

Frokost, smøre niste, levere termos

10:00

Formiddagsøkt

12:00

Lunsj

13:00

Ettermiddagsøkt

15:30

Tilbake til leirskolen, fritid

18:00

Middag, rydding på hytter og rom. Tid for dagens ordensoppgave

19:00

Fritid

21:00

Tilbake til hytter og rom, kveldsstell

21.30

Kveldsro