Ordensregler

REGLER FOR SIKKERHET OG ORDEN

 

FLYTEVEST skal alltid brukes i båt, på bryggene og når du ferdes langs svabergene eller i fjæra. Vær alltid minst TO sammen når dere skal fiske eller gå tur i sjøkanten, og SI FRA til en av lærerne hvor du går. Du får låne flytevest på leirskolen som du selv må passe på i løpet av uka

 

BRUK AV ROBÅTER OG KANOER skal alltid avtales med en klasselærer eller leirskolelærer. Det skal alltid være BÅTVAKT ved båtbruk og BADEVAKT ved bading.

 

KVELDSRO: Alle skal gå til sin hytte/sitt rom en time før rosignal kl. 22.00. Denne timen skal brukes til å gjøre seg klar for natta (opp-rydding, tannpuss, godnatt-klemmer osv. )

MÅLTIDER: Når mange spiser sammen, har det lett for å bli høylydt prat. Snakk derfor lavt sammen, og beveg dere rolig under måltidene.

 

TIDSPUNKTER: Møt fram presis til undervisning og måltider. 

 

ORDEN PÅ ROM. Hold alminnelig orden på rommet/hytta. Heng vått tøy til tørk ute eller på tørkerommet. Rydd før du legger deg.

 

UTSTYR: Alt av utstyr som du låner på leirskolen skal tilbake på plass etter bruk. Tap av utstyr blir belastet knusekassa før avreise.

  

NABOER: Leirskolen ligger i tettbygd strøk "Vis derfor hensyn til naboene våre".