Dagsplan

Dagsplan

Kl.

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

08:00


Morgenbad

Morgenbad

Morgenbad

Morgenbad

08:30


Informasjon om dagens program

Informasjon om dagens program

Informasjn om dagens program

Utdeling av rosertifikat og vikingbevis

09:30

Pakking av personlig utstyr. Vask og rydding av hytterm rom, båter og leirskoleutstyr.

10:00


Undervisning

Undervisning

Undervisning


11:00


12:00

Ankomst og innkvartering

12:00


Lunsj

Lunsj

Lunsj

Avreise

13:00

Lunsj, informasjon og leirskoleregler

13:00


Undervisning

Undervisning

Undervisning


14:30

Omvisning, vi gjør oss kjent med utstyr og leirskoleområdet, ser på fortøyning av båter, og får utdelt flytevest. Båtvett

15:30

Fritid

Fritid

Fritid

Fritid


18:00

Middag

Middag

Middag

Middag


20:00

Fellessamling med planlagt underholdningFellessamling og avslutningsfest